Vladislav Bidikov – BLOG

30-09-2005

МтНет објавува – И би АДСЛ лимит

категорија: — Бидиков @ 1:21 pm  (Mood: sad)

Ова беше очекувано, беше прашање на време и ете го се случи …

Од 01.11.2005 милиот ни АДСЛ ќе биде доста лимитиран.
За повеќе бујрум оригиналното известување од Девник.

Огласот во Дневник

3 коментари »

  1. Што е со договорите? На нив стои дека нема да се наплаќа за надминување.

    Comment од GoodBytes — 30-09-2005 @ 9:38 pm

  2. Тип: Прочитајте го член 11 од договорот

    Comment од Guest — 1-10-2005 @ 4:02 pm

  3. I received 1 st loans when I was 32 and it aided me a lot. However, I require the student loan once again.

    Comment од REBEKAHCAMACHO — 11-04-2010 @ 12:02 am

RSS feed for comments on this post.

Остави коментар