Vladislav Bidikov – BLOG

18-10-2006

Употреба на слободен софтвер во училиштата – Давид против Голиат?

категорија: — Бидиков @ 2:18 pm

Знам дека со самото објавување на овој текст веднаш ќе бидам ставен на нож од страна на повеќето жители на планетата и другите борци за Слободен Софтвер, но чуствувам морална одговорност да ја кажам вистинската приказна за тоа што се случува при обидите за употреба на слободен софтвер во едно средно училиште.

(more…)