Vladislav Bidikov – BLOG

16-02-2006

The blog is alive …

категорија: — Бидиков @ 3:03 am

Се надевам дека нема да има вакви падови во иднина … таман решив да го нашминкам блогот – истиот стана недостапен неколку денови … сепак тоа е веќе минато – фала за тој кој ја разреши целава ситуација …