Vladislav Bidikov – BLOG

5-10-2005

Најнови моменти во случајот АДСЛ

категорија: — Бидиков @ 11:29 pm

Знам дека го тупам ама еве нови моменти во случајот – АДСЛ:

ADSL

ADSL

Секако тука би ги додал и тие од Девник – тука и тука