Vladislav Bidikov – BLOG

30-09-2005

МтНет објавува – И би АДСЛ лимит

категорија: — Бидиков @ 1:21 pm  (Mood: sad)

Ова беше очекувано, беше прашање на време и ете го се случи …

Од 01.11.2005 милиот ни АДСЛ ќе биде доста лимитиран.
За повеќе бујрум оригиналното известување од Девник.

Огласот во Дневник