Vladislav Bidikov – BLOG

19-09-2005

After-маратон

категорија: — Бидиков @ 8:10 pm  (Mood: sick)

Ете маратонот беше успешен!!!

Сега и ние имаме локализирана верзија на openoffice.org што значи ќе има уште многу работа :)