Vladislav Bidikov – BLOG

9-02-2005

Google Повторно – овојпат Google Maps

категорија: — Бидиков @ 12:35 am

Не помина многу време а Google.com веќе има нова играчка во својата лабараторија – Google Maps.

Енџинот е совршен, иако јасно се гледа дека е применета технологијата на Keyhole! Уште да ја има Македонија онолку детално колку што ја има Америка па да можам да си ја најдам мојата зграда.

Имам само едно да кажам – GOOGLE RULES!!!!