Vladislav Bidikov – BLOG

19-01-2005

Почеток на новата година

категорија: — Бидиков @ 11:19 am

Знам, дека обично ваквите текстови се пишуваат на почетокот на првиот месец од годината, но јас сум познат по каснење и еве ги моите анализи.

За да не се повторуваме за некои области препорачувам да ја читнете пораката на Дамјан, а за оние прашања кои директно ме засегаат следи кусо опразложение (читај: оправдување).

(more…)