Vladislav Bidikov – BLOG

21-11-2004

lm_sensors проблем

категорија: — Бидиков @ 11:00 pm

Денеска цел ден го загубив на бркање на диви птици (вака ми дојде да ја преведам фразата: wild goose chase ..) и барајќи логичко објаснување зошто системот кој 5 години работи на линукс како саат после неколку некритични надградби почна да замрзнува чим температурата внатре во куќиштето надмине 40 степени.
Прво што помислив е дека проблемот е од хардверска природа и земав да ги тестирам компонентите една по една. Набрзо утврдив дека сите се сосема исправни. Го затворив назад куќиштето и така оставено во сред соба ги приклучив мрежните кабли и напојувањето. Кога се вратив од ручек ме дочека изненадување – системот беше целосно замрзнат, сите сервиси беа недостапни, но истиот одлично рутираше и одговараше на пинг и на двата мрежни интерфејси.
(more…)